Op deze pagina kunt u een keuze maken uit rechtsartikelen die met IT-contracten te maken hebben. Lees andere rechtsartikelen per rechtsgebied of bekijk het totaaloverzicht van alle rechtsartikelen op de Kubbenga Legal website.

Toestemming opname in een telefoongids geldt voor de gehele EU

Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven moeten alle telecomaanbieders binnen de EU de abonneegegevens aan...
Lees meer....

Opzeggen domeinnaam

Bevestigingslink in e-mail moeten aanklikken voordat een abonnement definitief opgezegd kan worden, is een onredelijk bezwarend beding. Aldus het vonnis van de...
Lees meer....
Van IT contract naar werkdocument

FENIT-voorwaarden, ICT-Office en SGOA

De holding van drie kinderdagverblijven vraagt aan de rechter om de toepasselijkheid van de FENIT-voorwaarden te vernietigen nu haar nooit een redelijke...
Lees meer....

Privacyschending loont!

Verhuurster vermoedt dat huurder niet zelf in de woning woont, maar deze wel aan derden in gebruik geeft. Onderzoeksbureau wordt ingeschakeld, die...
Lees meer....

Oeps, foutje! Data kwijt.

Leveranciers en hun klanten verwijzen nogal eens over en weer naar hun eigen algemene voorwaarden, de zogenaamde ‘battle of the forms’. Hoe...
Lees meer....

De Haviltex-maatstaf

IT-contract voor de rechter? Dat wordt haviltexen! Het is vaste rechtspraak dat rechters overeenkomsten volgens de Haviltex-maatstaf uitleggen. Spannend voor de advocaten,...
Lees meer....

Tricky wetsartikelen en de ingebrekestelling

Genoeg van uw IT-leverancier en wilt u nu stoppen met betalen? Nog steeds draaien uw systemen niet zoals afgesproken? Denkt u dat...
Lees meer....

IT-jurist: het derde oog

Helaas wordt de IT-jurist vaak alleen ingeschakeld om de overeenkomst ‘nog even juridisch dicht te timmeren’. Het lijkt wel alsof de klant denkt...
Lees meer....

Van inspannings- naar resultaatverbintenis

Bijna te simpel voor woorden, maar voor een inspanningsverplichting hoeft de opdrachtnemer zich alleen maar maximaal in te spannen, terwijl bij een...
Lees meer....

Resultaatverbintenis met fatale termijn

Indien het te verwachten resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven kunnen daaraan strakke oplevertermijnen/deadlines gekoppeld worden; termijnen die als fatale termijnen hebben...
Lees meer....

IT-jurist houdt vinger aan de pols

De rol van de ICT-jurist dient een actieve dient te zijn, geen sluitpost. Het is gebruikelijk dat de IT-jurist de totstandkoming van...
Lees meer....

Schuldeisersverzuim

Wanneer de schuldenaar door toedoen of nalaten van de schuldeiser niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, spreekt men van schuldeisersverzuim. Een voorbeeld...
Lees meer....

Vage normen in IT-contracten

In de IT-rechtspraktijk worden begrippen gebruikt die dusdanig dubbelzinnig zijn dat je er alle kanten mee op kunt. Het zijn de vage...
Lees meer....

Contractclausule snelle exit uit ICT-contract

Als partijen niet op één lijn zitten voor wat betreft het uiteindelijke resultaat dreigt een IT-project te mislukken. En dat is dan...
Lees meer....

Go Live = fatale termijn

Bij complexe automatiseringsprojecten kan er discussie ontstaan wanneer (een deel van) de software opgeleverd moet zijn. Over het algemeen hoeft de klant...
Lees meer....
Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone