Opzeggen domeinnaam

Bevestigingslink in e-mail moeten aanklikken voordat een abonnement definitief opgezegd kan worden, is een onredelijk bezwarend beding. Aldus het vonnis van de Amsterdamse kantonrechter uitgesproken op 10 november 2017.

Een consument had een domeinnaam bij mijndomein.nl B.V. aangevraagd en kort daarna weer opgezegd. Ondanks herhaalde contacten tussen partijen bleef de consument facturen ontvangen. Het verweer van mijndomein.nl was dat de opzegging alleen geeffectueerd kan worden indien de opzegging bevestigd wordt door middel van het klikken op de link in de e-mail. Dat vindt de kantonrechter dus een onredelijk bezwarend beding: ook daarmee kan de identiteit van de klant niet met zekerheid vastgesteld kan worden. Bovendien zijn er ook minder ingrijpende manieren om vast te stellen of een klant écht wil opzeggen, bijvoorbeeld met een pop-up scherm.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone