Oeps, foutje! Data kwijt.

Leveranciers en hun klanten verwijzen nogal eens over en weer naar hun eigen algemene voorwaarden, de zogenaamde ‘battle of the forms’.
Hoe beslist de rechter?

Voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bij zo een papieren ‘oorlog’ heeft de Nederlandse wetgever voor een complexe constructie gekozen. De als eerst overgelegde voorwaarden blijven in principe geldig. Maar als de toepasselijkheid van de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan komt aan de tweede verwijzing werking toe.

In de uitspraak van 27 september 2016 van het Haagse Hof wordt een praktisch voorbeeld van het lastige wetsartikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek gegeven.

Wat deed zich voor?
Alhra deed al een tijdje zaken met IT-bedrijf IT Creation (ITC). Op “alle offertes en opdrachten” waren de algemene voorwaarden van ITC van toepassing verklaard. Op een gegeven moment bevestigt Alhra per e-mailbericht een nieuwe opdracht voor systeembeheer door ITC. Als standaardtekst staat in dit bericht dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn en andere voorwaarden worden uitgesloten. Nu de algemene voorwaarden van ITC niet uitdrukkelijk worden afgewezen, blijven die van ITC geldig.

Met andere woorden: de directeur van Alhra had er beter aan gedaan om iets in de trant van “Hierbij verlenen wij opdracht aan jullie, maar alleen op basis van onze inkoopvoorwaarden.” in zijn opdrachtbevestiging in het e-mailbericht te typen.

Een paar dagen later waren de systemen van Alhra traag, maakt ITC een commandofout, wordt door Alhra een extra back-up gedraaid waardoor uiteindelijk alle bedrijfsdata van de vier back-ups waren overschreven. Schade voor Alhra: bijna 4 miljoen.

ITC is toerekenbaar tekortgekomen, maar kan een beroep doen op haar exoneratiebeding omdat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden ging, waarbij het geven van een onjuist commando niet een tekortkoming is die grove schuld oplevert; het werken met de tool Robocopy evenmin.

Wees dus altijd voorzichtig als zo een ‘battle of the forms’ zich voordoet.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone