Mislukte automatiseringscontracten

Heeft de uitkomst niet het gewenste resultaat spreekt men van een mislukt IT-project. Achteraf valt nauwelijks nog na te gaan waar het precies verkeerd ging. Veelal liep het op verschillende fronten spaak.

Irreële verwachtingen en te verwachten resultaat

In ieder geval waren verwachtingen blijkbaar hoger dan de leverancier kon bewerkstelligen. Evenals het opstellen van een programma van eisen, zal men bij het opstellen van een overeenkomst eerst op het netvlies moeten krijgen welk resultaat op welk tijdstip verwacht kan worden.

Oplevertermijnen en deadlines

Het liefst zijn de te nemen stappen met vaste oplevertermijnen/deadlines afgebakend. Om te voorkomen dat het de rechter is die een overeenkomst gaat uitleggen, moeten de bewoordingen voor alle betrokkenen duidelijk te lezen zijn. Twee vliegen in een klap: het zwaard van Damocles van de rechter blijft buiten beeld en in plaats daarvan is er een script dat voor iedereen als leidraad bij de uitvoering van de overeenkomst kan dienen. Desondanks kan elk project mislukken; reden waarom momenten van exit ingebouwd moeten worden. Eventueel kunnen partijen dan zonder veel pijn uit elkaar. Een nieuwe leverancier moet dan kunnen voortborduren op wat al tot stand is gekomen. En misschien draaide die al schaduw?

Contractclausules met voldoende bepaaldheid omschreven

Contractclausules dienen daarom zo duidelijk opgesteld te worden dat een snelle exit uit een ICT-contract mogelijk is.

Voorkom vage normen en begrippen

Taak van de IT-jurist is het om vage (juridische) begrippen of normen te vermijden, terwijl het gebod is om alleen in ondubbelzinnige IT-tekst te schrijven.

Duidelijke taal!

Elk IT-contract is weer anders, maar één ding zouden ze dus allemaal gemeen moeten hebben: duidelijke taal!

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone