FENIT-voorwaarden, ICT-Office en SGOA

Van IT contract naar werkdocument

De holding van drie kinderdagverblijven vraagt aan de rechter om de toepasselijkheid van de FENIT-voorwaarden te vernietigen nu haar nooit een redelijke mogelijkheid tot kennisname van deze voorwaarden is geboden.

Top Systems echter beroept zich op een arbitrageclausule in de volgens haar toepasselijke FENIT-voorwaarden.

Het vonnis van de rechter: de holding was genoegzaam bekend met de door Top Systems gehanteerde branchevoorwaarden en er was tevens (inhoudelijke) bekendheid met de arbitrageclausule.

Softwarebedrijven verklaren FENIT of ICT-Office voorwaarden, hun branchevoorwaarden, in principe automatisch van toepassing. Addertje onder het gras in die voorwaarden is de arbitrageclausule. Dit betekent dat bij een conflict het geschil opgelost moet worden via de SGOA, Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Indien de klant toch liever naar de gewone rechter stapt, zal al snel een beroep van onbevoegdheid vanwege de arbitrageclausule gehonoreerd worden. Zo ook in deze zaak waarvan op 17 januari 2017 het Hof ’s-Hertogenbosch uitspraak deed.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone