Disclaimer website

Kubbenga Legal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

Desondanks kunnen er fouten optreden. Derhalve zal Kubbenga Legal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Kubbenga Legal of door U aan Kubbenga Legal middels een website van Kubbenga Legal of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt Kubbenga Legal aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Kubbenga Legal via deze website. Kubbenga Legal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Kubbenga Legal garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone