De Haviltex-maatstaf

IT-contract voor de rechter?
Dat wordt haviltexen!

Het is vaste rechtspraak dat rechters overeenkomsten volgens de Haviltex-maatstaf uitleggen. Spannend voor de advocaten, maar allesbehalve prettig voor partijen met hun eigen tegengestelde uitleg van hetgeen zijzelf dachten getekend te hebben.

Hoe werkt de Haviltex-maatstaf?
De inhoud van een contract wordt bepaald door de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en aan wat zij te dien aanzien redelijkerwijs mochten verwachten. De rechter past daarbij de wilsleer van artikel 3:33 BW (Burgerlijk Wetboek) toe die weer wordt gerelativeerd aan de vertrouwensleer van artikel 3:35 BW. Hier kan de rechter afstappen van de letterlijke tekst in de overeenkomst. En precies daarom is het van cruciaal belang dat contractuele bedingen zo duidelijk opgesteld worden dat er geen andere betekenis aan toegekend kan worden dan de letterlijke tekst.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone