ICT-jurist voor al uw contracten

Bent u een IT-leverancier en wilt u uw contracten op snelle en efficiënte laten opstellen of gescreend hebben? Zo ja, dan bent u bij Mr. Eveline Kubbenga aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met haar op voor een eerste kennismaking.

IT-contracten / ICT-contracten

Informatie- en communicatietechnologie, afgekort IT of ICT, is alles wat met automatisering en computers te maken heeft. Overeenkomsten met deze technologische grondslag worden IT- of ICT-contracten genoemd. Echter gaat het niet om een eigen rechtsgebied, zoals arbeidsrecht of vennootschapsrecht. Ook al lijkt digitalisering – met name door het internet – een steeds prominentere rol te spelen in ons recht, ICT-recht behoort juridisch-dogmatisch tot het commune recht. Wel is het zo dat zodra de technologie een rol gaat spelen, diverse rechtsgebieden samenkomen. De IT-jurist moet dan ook kennis hebben van talrijke rechtsgebieden, zoals privacy-, auteurs- en contractenrecht. Mr. Eveline Kubbenga heeft hierin jarenlange ervaring en is u graag van dienst.

Standaard IT-contracten vs Maatwerk IT-contracten opstellen

Standaardisering en automatisering binnen het contractenrecht is aanvaardbaar, en soms zelfs een must, maar bij complexe en langdurige software-ontwikkeling kunnen partijen niet zonder maatwerk. Het maatwerk van de betrokken jurist behoort daarbij niet tot het opstellen en controleren van de overeenkomsten beperkt te blijven; daarentegen dient de overeenkomst tijdens de uitvoering van het project de leidraad te zijn. Met elke e-mail en met elk werkoverleg ondergaat de overeenkomst een wijziging. Veelal gebeurt dat zonder dat betrokkenen zich hiervan bewust zijn. Daarom zal de projectleider de vinger aan de pols moeten houden. En zodra er sprake is van juridisch relevante wijzigingen, zullen contractuele bepalingen in samenwerking met de rechtskundige aangepast moeten worden. Mr. Eveline Kubbenga heeft een brede en jarenlange expertise in het opstellen van IT contracten op maat.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone